Doodstil                 Zangen, nooit gezongen gesmoord in longen of er was geen uitweg uit het hart Nooit sloeg een stemband aan het trillen noch voor vreugde noch voor smart Er was slechts verstillen Er moet daar veel zwijgen zijn geweest en luisteren naar 't fluisteren van één enkel woord dat de stilte heeft verstoord dat de kaarsvlam zacht deed beven dat een teken was van leven maar dat nimmer werd gehoord