Dit huis verdraagt geen felle lichten en ook niets wat het trillen doet Alleen het reciteren van gedichten en zachte zuchten doen het goed Geruisloos verschijnen en verdwijnen van zonnevlekken op de plankenvloer Het kalme waaien van gordijnen en op het dak duivengekoer En de weerspiegeling van kaarsen in de ruit wanneer de nacht het huis beschermend in zijn armen sluit